Nabavka usluga održavanja vozila u Područnim centrima: Prijedor, Doboj i Istočno Sarajevo

Datum objave: 29.06.2017. 10:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

221-1-2-23-3-18/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Dragica Vujić
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-341
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta dragica.vujic@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnim centrima: Prijedor, Doboj i Istočno Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga oržavanja vozila u Područnim centrima: Prijedor, Doboj i Istočno Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Trg Republike Srpske br.8, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Auto-servis ponuđača u PrijedoruANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Doboj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Auto-servis ponuđača u DobojuANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Auto-servis ponuđača u Istočnom Sarajevu
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
221-1-2-23-3-18/17
PODIJELI: