Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja mašinskih instalacija i uređaja, kotlovnica i dimnjaka, u budžetskoj 2021. i budžetskoj 2022. godini

Datum objave: 15.03.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1057-1-2-34-3-27/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH
IDB/JIB 4200231120002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragoslav Ćorović
Adresa Hamdije Čemerlića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 663-424
Faks (033) 220-663
Elektronska pošta javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivno pružanje usluga redovnog održavanja i servisiranja mašinskih instalacija i uređaja, kotlovnica i dimnjaka, u
budžetskoj 2021. i budžetskoj 2022. godini, po Lot-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivno pružanje usluga redovnog održavanja i servisiranja mašinskih instalacija i uređaja, kotlovnica i dimnjaka, u
budžetskoj 2021. i budžetskoj 2022. godini, po Lot-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Datum i vrijeme 05.04.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba: Dragoslav Ćorović - kontakt telefon033/204-410


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika, gasnih rampi na toplovodnim kotlovima i
tehničke ispravnosti podstanica u objektima u Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika, gasnih rampi na toplovodnim kotlovima i tehničke
ispravnosti podstanica u objektima u Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok za početak pružanja usluga po pozivu naručioca 5,00 %
2 Dužina garantnog perioda za pružene usluge 10,00 %
3 Cijena 85,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2021.

dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika na toplovodnim kotlovima u objektu u Mostaru

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika na toplovodnim kotlovima u objektu u Mostaru

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok za početak pružanja usluga po pozivu naručioca 5,00 %
2 Dužina garantnog perioda za pružene usluge 10,00 %
3 Cijena 85,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2021.
dokumentacijeVIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2021. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1057-1-2-34-3-27/21
PODIJELI: