Nabavka usluga servisiranja opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanicama: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo

Datum objave: 21.06.2017. 10:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

615-7-2-32-3-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
IDB/JIB 4200315810004
Kontakt osoba AIDA KEKIĆ
Adresa Bardakčije 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-700
Faks (033) 276-701
Elektronska pošta kekic.a@fhmzbih.gov.ba
Internet adresa www.fhmzbih.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servisiranje opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanicama: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga servisiranja opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanicama: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo obuhvata nabavku i
zamjenu dijelova na automatskoj opremi za praćenje kvaliteta zraka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 38344000-8 Uređaji za praćenje onečišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto vršenja usluge je:
1.Jajce (Meteorološka stanica Jajce, ul. Harmani broj 7.);
2.Zenica(Meteorološka stanica Zenica, ul. Nurije Pozderca broj 7.);
3.Sarajevo(sjedište Zavoda, ul. Bardakčije broj 12.);
4.Ivan Sedlo(Meteorološka stanica Ivan Sedlo, ul. Vukovići bb).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

75 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje za izvršenu uslugu u roku od 60 dana od dana zapisnički izvršenog prijema za uredno izvršenje prema uredno
ispostavljenoj fakturi Izvršioca. Plaćanje putem Jedinstvenog računa trezora - Federalnog ministarstva finansija/financija.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.6.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Sarajevo, Bardakčije 12, sjedište Zavoda

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponuđači na pismeni zahtjev-lično, poštom ili putem faksa mogu zatražiti tendersku dokumentaciju i istu
preuzeti u sjedištu Zavoda, Bardakčije 12, Sarajevo, ili putem pošte.
Kontakt osobe za sve dodatne informacije: Enis Omerčić i Enis Krečinić, tel: 033 276-715, fax: 033 276-701, e-mail:
enis.omercic@fhmzbih.gov.ba; enis.krecinic@fhmzbih.gov.ba


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba AIDA KEKIĆ
Adresa Bardakčije 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-700
Faks (033) 276-701
Elektronska pošta kekic.a@fhmzbih.gov.ba
Internet adresa www.fhmzbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba AIDA KEKIĆ
Adresa Bardakčije 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-700
Faks (033) 276-701
Elektronska pošta kekic.a@fhmzbih.gov.ba
Internet adresa www.fhmzbih.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba ENIS OMERČIĆ
Adresa Bardakčije 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-715
Faks (033) 276-701
Elektronska pošta enis.omercic@fhmzbih.gov.ba
Internet adresa www.fhmzbih.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
615-7-2-32-3-3/17
PODIJELI: