Nabavka zadnje rotacione kosačice putem finansijskog lizinga

Datum objave: 10.02.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1216-1-1-3-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB 4401147930002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Goran Bajić i Dragana Mandić
Adresa Mire Cikote 4
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Općina/Grad Laktaši
Telefon (051) 530-195
Faks (051) 530-195
Elektronska pošta goran.komunalac@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Laktaši

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Leasing

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zadnje rotacione kosačice putem finansijskog lizinga

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zadnje rotacione kosačice za traktor putem finansijskog lizinga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16320000-4 Mašine za kosidbu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 rotaciona kosačica

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KP "Komunalac" a.d. Laktaši, Nemanjina br. 50

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KP "Komunalac" a.d., Nemanjina br. 50
Datum i vrijeme 02.03.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1216-1-1-3-3-4/21
PODIJELI: