(nacrt plana nabavki za 2020. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, kompjuterskog materijala, usluge održavanja i popravke službenih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova, usluge reprezentacije, štampanja, usluge popravke opreme i materijala za opravku i održavanje opreme, usluge pranja vozila, usluge osiguranja, zanatski radovi

Datum objave: 20.01.2020. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
Arhiv Bosne i Hercegovine

 

Nacrta plana nabavki za 2020. Godinu

 

REDNI

BROJ

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJE NA VRIJEDNOST SA UKLJUČENIM PDV-OM

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETA

NJA

POSTUPK

A

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČE

NJA

UGOVORA

IZVOR

FINANSIRA

NJA

NAPOMEN

E

 

 

_ ROBE

 

 

 

1.

Kancelarijski

materijal

30000000-9

1,000,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

2.

Kompjutersk
i materijal -
Nabavka
tonera (toner
- catridge)

30125100-2

1.000,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

3.

Nabavka

usluga

održavanja i

popravke

službenih

vozila sa

ugradnjom

rezervnih

dijelova

50112000-3

(usluge

popravaka i

održavanja

motornih

vozila)

2,000,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

4.

Nabavka

usluga

reprezentacije

55000000-0
(usluge
hotela,
restorana i
trgovine na
malo)

700,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

5.

Usluge
popravka
opreme i
materijal za
opravku i
održavanje
opreme

50313100-3

1,700,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

6.

Usluge

štampanja

79810000-5

500,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

 

 

 

7.

Usluge
pranja vozila

50112300-6

300,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

8.

Nabavka

usluga

osiguranja,

službenih

vozila

66510000-8

3,000,00

Direktni

Sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

9.

Nabavka

usluga

stručnog

obrazovanja

80522000-9

(obrazovni

seminari)

500,00

Procedura po
pravilniku za
neprioritetne
usluge

(Aneks II dio
B)

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

1 U.

Zanatski

radovi

50000000-5
(usluge
popravaka i
održavanja)

1,000,00

Direktni

sporazum

Po potrebi

 

Budžet 2020.

 

 

 

 

Direktor Arhiva

Saša Klepić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: