Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju objekata za akumuliranje vode na zemljišnim česticama 77/4 i 77/5, K.O. Seoča, općina Visoko

Datum objave: 03.03.2021. 10:22 / Izvor: Oslobođenje, 03.03.2021.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («S1. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Sl. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Investiror, FAH-Kožar d.o.o. Visoko, obratio se dana 25.02.2021. godine sa zahtjevom za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za izgradnju objekata za skumuliranje vode na zemljišnim česticama 77/4 i 77/5, K.O. Seoča, općina Visoko, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

 

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: