Obavještenje o podnošenјu zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za stambeno poslovni objekat-proizvodnja žice i betonskih stubova, k.o. Štrbe

Datum objave: 16.02.2021. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

OPŠTINSKA UPRAVA

 

Na osnovu člana 39. i 85. Zakona o zaštnti životne sredine („Službeni-glasnik RS", broj. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik RS", broj: 124/12), Opština Čelinac, Opštinska uprava, Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENјU ZAHTJEVA ZA IZDAVANјE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA

 

Stambeno poslovni objekat-proizvodnja žice i betonskih stubova. Podnosilac zahtjeva: Investitor: ZR „ŽICA" Igor Ćetojević s.p. Čelinac

 

Dana, 12.02.2021. godine podnosilac zahtjeva ZR „ŽICA" Igor Ćetojević s.p. Čelinac, kao investitor, predao je Odjelјenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za stambeno poslovni objekat-proizvodnja žice i betoiskih stubova, na parceli označenoj kao k.č. broj 1226 k.o. Štrbe.

 

Dana, 15.02.2021. godine zahtjev sa dokazima za izdavanje ekološke dozvole stavlјa se na javni uvid.

 

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u kancelariji broj 33, Opštinske uprave, Opštine Čelinac, u roku od 30 dana.

 

U ovom roku zainteresovana javnost može podiijeti Odjelјenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišlјenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: