Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom TPU ODISEJA 1 d.o.o. Tešanj

Datum objave: 15.02.2021. 08:37 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021

Općinski sud u Zenici, stečajni sudac Sanja Pavlić u stečajnom postupku nad društvom TPU "ODISEJA 1" d.o.o. DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE, Tešanjka bb, Tešanj, odlučujući o prijedlogu društva TPU "ODISEJA 1" d.o.o. DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE,
Tešanjka bb, Tešanj, za provođenje stečajnog postupka nad navedenim društvom, nakon provedenog ročišta dana 01.12.2020. godine, kome su prisustvovali za predlagatelja Ibrahimkadić Edin, direktor društva i sudski vještak ekonomske struke Izudin Alić iz Tešnja, donio je dana 28.01.2021. godine sljedeće


RJEŠENJE


Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom TPU "ODISEJA 1" d.o.o. DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE, Tešanjka bb, Tešanj, zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog društva iz sudskog registra zavedenog pod brojem broj 1-7907, a po pravomoćnosti ovoga rješenja.

 

Broj 43 0 St 187503 20 St
28. januara 2021. godine
Zenica
(03-3-357/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: