Odluka o odobravanju postupka javne nabavke produžnog kabla i krep trake

Datum objave: 30.01.2020. 09:02 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2019.

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

            AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA        

 

Broj: 13/1/404-1536/19

Datum: 17.12.2019. godine

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.38/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", br. 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj:13/2/052-69/15 od 18.02.2015. godinedirektor donosi

 

ODLUKU

 

I          

Odobrava se postupak javne nabavke roba - produžni kabal i krep traka za potrebe Agencije za bezbjednost saobraćaja.

 

II        

Proijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 30,00 KM bez PDV-a, a sredstva su predviđena Budžetom za 2019. godinu.

 

III       

Nabavku izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske broj 38/14).

 

IV        

 

Za provođenje postupka zadužuje se radnik Agencije zadužen za javne nabavke.

V         

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Agenciji za bezbjednost saobraćaja javila se potreba za nabavkom produžnog kabla i krep trakom.

 

Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da su ispunjeni svi zakonski uslovi za realizaciju navedene nabavke, usvojen Budžet za 2019. godinu i planirano Planom Javnih nabavki za 2019. godinu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: