Oglas o pojedinačnom izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Milići za katastarsku Opštinu Skugrići

Datum objave: 05.07.2017. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12 i 110/16), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.04/951-841-1/17, od 14.06.2017. godine objavljuje

 

O G L A S

O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA

I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U OPŠINI MILIĆI ZA KATASTARSKU OPŠTINU SKUGRIĆI

 

U mjestu Milići počeće dana 4. avgusta 2017. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade i druge građevinske objekte), koje se nalaze u katastarskoj opštini Skugrići.Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima završiće se do dana 4. decembra 2017. godine. Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova, u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u Milićima, ul. Miloša Obilića bb.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovodiće se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti, određenog u javnom oglasu.

 

Broj: 21.29/951-16-1/17                    

U Milićima, dana 3. jula 2017. godine

 

Predsjednik Komisije

Marijana Vitomir, dipl. pravnik, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: