Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AVONMOOR d.o.o. Laktaši

Datum objave: 05.03.2021. 11:16 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 19, 05.03.2021

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 134080 20 St, od 22.2.2021. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom: AVONMOOR d.o.o. Laktaši, Ulica Mladena Stojanovića broj 24. Privremeni stečajni upravnik je Živko Vojvodić iz Mrkonjić Grada, Ulica Milana Budimira broj 98.

Rješenjem je odre đena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku AVONMOOR d.o.o. Laktaši, Ulica Mladena Stojanovića broj 24, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, kao i mjera zabrane pojedina čnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Rješenje i oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 22.2.2021. godine.

 

(57 0 St 134080 20 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: