(poništenje postupka) Nabavka usluga održavanja semafora na području grada Banjaluka u periodu od 01.06.2017.godine do 31.05.2019. godine

Datum objave: 13.07.2017. 14:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

320-1-2-111-4-161/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

188034,18

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje semafora na području grada Banjaluka u periodu od 01.06.2017.godine do 31.05.2019.godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje semafora na području grada Banjaluka u periodu od 01.06.2017.godine do 31.05.2019.godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

188.034,18 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banjaluka

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
član 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.7.2017.

V 5. Dodatne informacije

Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi broj JN2-02-07-1-226-6/17 dana 27.06.2017. godine poništena je
Tenderska dokumentacija

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-1-2-111-4-161/17
PODIJELI: