(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja službenih vozila: Golf, Passat i dr.

Datum objave: 04.03.2021. 09:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

608-1-2-18-4-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTON
IDB/JIB 4227310410003
Kontakt osoba Nada Glibić
Adresa Stjepana Radića 3.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 449-027
Faks (036) 449-030
Elektronička pošta vladahnz@tel.net.ba
Internet adresa www.vlada-hnz-k.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT-7 Održavanje službenih vozila: GOLF, PASSAT i dr.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje službenih vozila Vlade HNŽ-K, ministarstava i drugih tijela i organa županijske uprave, pravosudnih tijela i drugih
korisnika proračuna HNŽ-K.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionica izabranoga ponuđača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja (30, 45 ili 60 dana) 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija 20,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti javne nabave.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
608-1-2-18-4-2/21
PODIJELI: