Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga Gradina Vareš

Datum objave: 14.01.2020. 10:01 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2020


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga "Gradina" Vareš, potpuna odgovornost, Dabravine bb, Vareš, matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0009-14, nakon održanog ročišta dana 27.12.2019. godine, donio je


RJEŠENJE

 


Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga "Gradina" Vareš, potpuna odgovornost, Dabravine bb, Vareš, matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0009-14. Za likvidatora se imenuje Salketić Jasmin iz Vareša, Dabravine bb. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 da na (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 179415 19 L
27. decembra 2019. godine
Zenica
(03-3-23/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: