Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BERINA-ZERINA Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo

Datum objave: 03.07.2017. 15:30 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 48, 28.06.2017


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BERINA-ZERINA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Ibrahima Hafiza Riđanovića br. 51, Sarajevo, Ilidža na ročištu održanom dana 22.06.2017. godine donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BERINA-ZERINA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Ibrahima Hafiza Riđanovića br. 51, Sarajevo, Ilidža.
2. Za likvidatora se imenuje SENADA KALIĆ iz Ilidže.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01- 0147-09, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 648592 17 L
22. juna 2017. godine
Sarajevo
(O-518/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: