(predkvalifikacija) Nabavka konsultantskih usluga za izgradnju vjetro-parka Hrgud

Datum objave:24.10.2019. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2019.

Poziv za učešće u predkvalifikaciji za implementacionog konsultanta za izgradnju vjetro-parka „Hrgud“

 

24. oktobra 2019.

 

 

Konsultantske usluge za energetski sektor

 

Rok za dostavu: 23.11.2019. ; 12:00 h

 

Država: Bosna i Hercegovina

Br. ref.: BMZ-ID: 2010 66 299 and 2012 65 875

 

Predkvalifikacija

 

Ref.: Međunarodni, otvoreni tender za projekat – Obnovljive energije II i III (VP „Hrgud“)

 

Naručilac: Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)

 

Opis Projekta: Sa usvajanjem Državnog akcionog plana za obnovljive izvore energije (NREAP), Bosna i Hercegovina je povećala svoju usklađenost sa zahtjevima Direktive 2009/28/EC. U skladu sa tim, postojeći strateški razvoj energetskog sektora Bosne i Hercegovine predviđa da će se obavezujući cilj proizvodnje obnovljive energije nadmašiti i doseći 43% 2020. godine.

Agencija za realizaciju projekta (PEA) Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) je državna elektroenergetska kompanija koja je organizovana kao holding u Republici Srpskoj ; Bosni i Hercegovini i druga najveća elektroprivreda u Bosni i Hercegovini. Zavisna preduzeća ERS-a su odgovorna za proizvodnju i distribuciju električne energije u entitetu Republici Srpskoj (RS) u Bosni i Hercegovini. ERS je zainteresovana za proširenje svojih proizvodnih kapaciteta putem izgradnje

vjetroelektrana. Lokacija projekta Hrgud je jedno od pet potencijalnih lokacija u Republici Srspkoj koje je ERS odabrala za implementaciju daljih projekata vjetroenergije.

 

Prema Finansijskoj saradnji Njemačke i Bosne i Hercegovine, Savezna Republika Njemačka bi, putem kredita KfW Razvojne banke obezbijedila Vladi Bosne i Hercegovine kredit do 60 miliona evra za izgradnju vjetroelektrane od cca 50 MW, uključujući neophodne prateće energetske objekte i infrastrukturu za implementaciju predmetnog projekta.

Ukupni procijenjeni budžet za konsultantske usluge (Tehnička Pomoć - TP) je do 2.500.000,00 EUR.

Razvojni cilj Projekta je povećanje udjela obnovljive energije na energetskom polju uBosni i Hercegovini i poboljšanje ekonomske situacije u regiji.

 

Zahtijevane usluge: Ovaj oglas za predkvalifikaciju se odnosi na usluge koje će seizvršiti i finansirati prema TP. Konsultant će uglavnom sarađivati sa ERS na uspješnoj implementaciji projekta.

 

Obaveze će se sadržavati od, ali nisu ograničene, na pomoć u sljedećim oblastima:

- Podrška ERS-u u okviru raznih mjera tokom pripreme i implementacije Projekta kao što su razvoj koncepta idejnog projekta, nabavka usluga uključujući i pripremu tenderskih dokumenata i evaluacije dostavljenih ponuda.

- Praćenje i nadzor tokom implementacije projekta uključujući provjeru nabavke opreme, građevinskih radova i radova na montaži kao i provjeru ekoloških, socijalnih, zdravstvenih i sigurnosnih mjera t.j da li su iste ispunjene u skladu sa relevantnim odredbama.

- Podrška ERS-u prilikom ispitivanja prihvatljivosti i upravljanja eventualnim odštetnim zahtjevima

- Opšta podrška, uključujući potrebna izvještavanja.

 

Trajanje projekta je procijenjeno na 4 godine.

 

Predkvalifikacija Konsultanata je predmet odredbi koje su sadržane u „Smjernicama za nabavku konsultantskih usluga, poslova, dobara, postrojenja i ne-konsultantskih usluga u finansijskoj saradnji sa zemljama partnerima“ (pogledati www.kfwentwicklungsbank.de). Ugovor će biti dodijeljen nezavisnoj konsultantskoj firmi sa dokazanim iskustvom u sektoru proizvodnje električne energije (planiranje i projektovanje vjetroparkova, nabavka, upravljanje ugovorima, kao i praćenje i procjena uticaja). Od Konsultanta se zahtijeva iskustvo u Bosni i Hercegovini i/ili u regiji kao i minimalni godišnji promet od 2.000.000 EUR.

 

Kompletna objava za predkvalifikaciju se može dobiti u elektronskom obliku na zahtjev prema:

BrightConsult Gesellschaft für

nachhaltige Energiesysteme mbH

Martinistrasse 13

45701 Herten

Germany

 

Kontakt:

g. Jörg MOCZADLO

e-mail: Joerg.Moczadlo@brightconsult.de

 

sa kopijom zahtjeva prema:

g. Radovan Grdinić , Direktor direkcije PIU

e-mail: rgrdinic@ers.ba

 

 

PRILOG:

KfW Tender WF Hrgud PIC PQ GTAI Objava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti