Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2018. 12:52

Prodaja dvije male hidroelektarne: MHE STOPANI 1 na rijeci Vrbanji u Stopanu, Šiprage i MHE VIGOŠTA 1 na rijeci Vigošti u Orahovoj, opština Kotor Varoš

Izvor: Akta.ba, 03.04.2018.

Društvo PPA doo Banja Luka potencijalnim investitorima nudi na prodaju projekat izgradnje dvije male hidroelektarne, i to MHE „STOPANI 1“ na rijeci Vrbanji u Stopanu, Šiprage, opština Kotor Varoš i MHE „VIGOŠTA 1“ na rijeci Vigošti u Orahovoj, opština Kotor Varoš.

Riječ je o malim hidroelektranama instalisane snage 249 Kw, sa predviđenim automatskim radom, bez posade, sa daljinskim upravljanjem i povremenim obilaskom postrojenja radi vizuelne kontrole i pregleda opreme.

Kao najoptimalnije rješenje za izgradnju MHE „STOPANI 1“, odabrano je rješenje derivacione protočne hidroelektrane sa tirolskim vodozahvatom na rijeci Vrbanja, sa „čeličnim“ tlačnim cjevovodom i mašinskom zgradom sa dvije Frencis turbinom. Uz instalisani proticaj od 2,6 m3/s i bruto padom od 14,5 m, ova bi elektrana imala snagu od 249 kW i srednju godišnju proizvodnju od skoro 1 GWh.

MHE „STOPANI 1“ će raditi kao protočna, tako da se objekat sastoji od vodozahvata sa taložnicom, čeličnog cjevovoda koji je ukopan u zemlju i mašinske zgrade.

MHE „VIGOŠTA 1“ gradiće se na vodotoku rijeke Vigošta, koji se nalazi u jugoistočnom dijelu sjeverozapadnog dijela Republike Srpske i pripada opštini Kotor Varoš, bliži lokalitet je mjesto Večići.

Slivno područje rijeke Vrbanja se pruža u pravcu jugoistok- sjeverozapad.

Najznačajniji vodotok, koji većim dijelom svoga toka protiče kroz teritoriju opštine Kotor Varoš je rijeka Vrbanja. MHE “VIGOŠTA 1” će raditi kao protočni – bez akumulacijesa malim vodozahvatom u rijeci Vigošta sa taložnicom.

Sistem u cjelini može se projektovati, izgraditi i opremiti za cca 12 mjeseci.

Opština Kotor Varoš, Odjeljenje za prostorno uređenje, za obe MHE je izdala građevinske dozvole 2017.godine, a projekti su upisani u Registar projekata iz obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji, koji vodi Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS.

Za više informacija možete se obratiti putem e-maila: tijana@afsajic.com, info@afsajic.com ili putem telefona +387 51 227 621 / 620.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: