Sazivanje Skupštine

Datum objave: 28.07.2017. 08:13 / Izvor: Dnevni list, 28.07.2017.

Na temelju članka 344. stavak 1. Zakona o gospodarskih društvima i članka 31. Statuta društva: „STAKLENICI" d.o.o. Čapljina, Uprava istoimenog društva dana 09.07.2017. godine donosi slijedeću:

 

OBAVIJEST

o sazivanju Skupštine Društva

 

Saziva se skupština društva „STAKLENICI" d.o.o. Čapljina u Srijedu dana 23.08.2017. godine u 15,00 sati u Mostaru, u prostorijama notarskog ureda Alkan Mujić, na adresi ul. B.N.R. broj 11. sa slijedećim dnevnim redom:

 

DNEVNI RED

1. izbor radnih tijela Skupštine

2. a.) Izbor predsjednika Skupštine

3. b.) Izbor dva člana odbora za glasovanje.

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju za 2016. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora.

5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2016. Godinu.

6. Donošenje Odluke o istupanju dva dosadašnja člana društva i prijenosu udjela na novog člana koji pristupa društvu,

7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva.

 

Skupština može punopravno odlučivati ako su osobno ili putem punomoćnika zastupljeni članovi s pravom glasa čiji udjeli zajedno čine najmanje 51% temeljnog kapitala društva.

 

Glasovanje na skupštini se vrši javno se podizanjem ruku „za" i „protiv".

 

Materijali za svaku točku dnevnog reda se mogu kopirati i preuzeti u sjedištu uprave Društva svakim radnom danom od 8,00 do 16,00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: