Zakazivanje ročišta za ispitivanje potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom lica Društvo za trgovinu, usluge i konsalting BH GROUP d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 12:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Hodžić Kenan, u stečajnom postupku nad imovinom lica Društvo za trgovinu, usluge i konsalting "BH GROUP" d.o.o. Sarajevo, JIB: 4201553290007, MBS: 65-01-0189-10 (u daljem tekstu: stečajni dužnik), ulica Gradačačka broj 32, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad, van ročišta dana 11.02.2021. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za dan i sat kako slijedi: Ponedjeljak, 05.04.2021. godine u 10,00 sati u sudnici broj 9/I.

Na predmetnom ročištu će biti ispitane sve pristigle prijave potraživanja, te će se održati Izvještajno ročište, odnosno Skupština povjerilaca stečajnog dužnika, a na kojem ročištu će se stečajni upravnik Mahmutović Abdulaziz izjasniti o ekonomskom stanju stečajnog dužnika, uzr ocima tog stanja, o izgledima da se poslovanje stečajnog dužnika nastavi, o imovini stečajnog dužnika, kao i mogućnostima za reorganizaciju, uz upoz navanje povjerioca u tom slučaju o posljedicama njihovog namirenja.
Dostava se smatra izvršenom javnim oglašavanjem uključujući i slučajeve u kojima ovaj zakon predviđa posebnu dostavu. Dostava se smatra izvršenom istekom dva sljedeća radna dana od oglašavanja.
Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika, kao i ostala zainteresovana lica, da prisustvuju naprijed navedenom ročištu, uz upozorenje na posljedice u slučaju nepristupanja na isto.
Ročište za ispitivanje potraživanja održat će se i ako mu ne budu prisutni svi povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja.

 

Broj 65 0 St 816660 20 St
11. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-562/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: