Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom SAM-DEN d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik

Datum objave: 03.07.2017. 12:20 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 48, 28.06.2017

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacioni sudija, u postupku predlagača "SAM-DEN" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, ul. 9. Septembra br. 2, koga zastupa punomoćnik advokat Sanel Imamović iz Srebrenika, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 19.06.2017. godine, sljedeće

 

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "SAM-DEN" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, ul. 9. Septembra br. 2, pod matičnim registarskim brojem upisa 32-01-0112-15.
Likvidator Bešić Merisa razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 302693 17 L
19. juna 2017. godine
Tuzla
(03-3-1925/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: