Prodaja upravne zgrade, proizvodne hale, akumulatorske i kompresorske stanice, zemljišta i infrastrukture u Drvaru, linija za spajanje piljenica, lakirnice, automata za tokarenje...

Izvor: eKapija.ba, 31.03.2014.

Na temelju članka 54. Zakona o poreznoj upravi FBiH («Sl. novine FBiH», broj: 33/02, 28/04, 57/09 , 40/10 , 27/12 i 7/13) i članka 62 – 67. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza («Sl. novine F B iH», br. 50/02, 54/03 i 31/11/),  Porezna uprava F BiH, Županijski porezni ured Livno, oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih javnih prihoda  poreznog obveznika  - dužnika putem

 

PRVE  JAVNE AUKCIJE

 

FINVEST DRVAR“ d.d. Drvar,Marka Oreškovića broj:42.-

-Imovina dana u jamstvo po sporazumu-

R/B

Naziv i vrsta robe

Jedinica mjere

Površina i

Količina

 

Cijena

Vrijednost

1

UPRAVNA ZGRADA NA KČ.BROJ:48/7-3 ZV.“JUGOTURBINA“, BROJ POSJEDOVNOG LISTA:1280-KO DRVAR GRAD

M2

1.154,00

701.559,80

701.559,80

2

PROIZVODNA HALA NA KČ.BROJ:48/7-3 ZV.“JUGOTURBINA“, BROJ POSJEDOVNOG LISTA:1280-KO DRVAR GRAD

M2

4.820,00

1.879.221,60

1.879.221,60

3

AKUMULATORSKA I KOMPRESORSKA STANICA NA KČ.BROJ:48/7-3 ZV.“JUGOTURBINA“, BROJ POSJEDOVNOG LISTA:1280-KO DRVAR GRAD

M2

70,00

27.291,60

27.291,60

4

PRIJAVNICA NA KČ.BROJ:48/7-3 ZV.“JUGOTURBINA“, BROJ POSJEDOVNOG LISTA:1280-KO DRVAR GRAD

M2

29,00

16.750,40

16.750,40

5

ZEMLJIŠTE I INFRASTRUKTURA NA KČ.BROJ:48/7-3 ZV.“JUGOTURBINA“, BROJ POSJEDOVNOG LISTA:1280-KO DRVAR GRAD

M2

19.093,00

758.863,80

758.863,80

6

PRATEĆI TROŠKOVI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR)

KOM

1

110.675,00

110.675,00

7

STROJ ZA PROIZVODNJU DRVENIH BRIKETA TIP: OSCAR

KOM.

1

24.475,00

24.475,00

8

KOMBINIRANI STROJ ZA OBRADU DRVETA TIP: C500 RXZ

KOM.

1

15.834,60

15.834,60

9

UNIVERZALAN OŠTRILICA ALATA "UTMA" TIP:LC 35S

KOM.

1

40.800,00

40.800,00

10

LINIJA ZA SPAJANJE PILJENICA "DIMPTER" I. FAZA

KOM.

1

86.400,00

86.400,00

11

LINIJA ZA SPAJANJE PILJENICA "DIMPTER" II. FAZA

KOM.

1

45.600,00

45.600,00

12

LINIJA ZA SUŠENJE DRVETA

KOM.

1

162.904,00

162.904,00

13

KOMPJUTERSKI SUSTAV ZA REGULACIJU VLAGE I AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA SUŠENJA U SUŠARAMA "BOLMAN"

KOM.

1

45.000,00

45.000,00

14

LAKIRNICA PROIZVOĐAČ "EISENMANNN" TIP: 412-05040/160

KOM.

1

176.000,00

176.000,00

15

LILNIJA ZA LAMELIRANJE I LIJEPLJENJE DRVENIH PROFILA TIP: LVF 25

KOM.

1

68.097,59

68.097,59

16

PAKETIRNICA“HANSES“

KOM.

1

168.258,10

168.258,10

17

LINIJA ZA IZRADU VANJSKIH PROFILA TIP: WFA

KOM.

1

55.583,60

55.583,60

18

LINIJA ZA OBRADU DETALJA DOPROZORNIKA

KOM.

1

35.984,80

35.984,80

19

NUMERIČKI UPRAVLJANA TOKARILICA TIP: TU 480 CNC

KOM.

1

47.495,21

47.495,21

20

VERTIKALNA PROVLAKAČICA TIP: VDP 6

KOM.

1

3.002,75

3.002,75

21

VERTIKLNA GLODALICA TIP: GKA 3V

KOM.

1

23.256,23

23.256,23

22

UNIVERZALNA GLODALICA TIP: FSDD 250x1000 NC

KOM.

1

19.118,75

19.118,75

23

TOKARILICA SA NUMERIČKIM UPRAVLJANJEM TIP: TN 480 CNC

KOM.

1

36.137,81

36.137,81

24

AUTOMAT ZA TOKARENJE TIP: STM 3

KOM.

1

3.750,00

3.750,00

25

POLUAUTOMATSKA TOKARILICA TIP: CG 230

KOM.

1

4.725,00

4.725,00

26

UNIVERZALNA TOKARILICA TIP: DP 530

KOM.

1

11.558,31

11.558,31

27

UNIVERZALNA TOKARILICA 2 KOM.TIP: TNP 380/100

KOM.

2

13.112,83

13.112,83

28

UNIVERZALNA TOKARILICA 2 KOM.TIP: PA 501 M

KOM.

2

20.560,75

20.560,75

29

UNIVERZALNA TOKARILICA 2 KOM.TIP: PAC 30/2000

KOM.

2

10.920,76

10.920,76

30

UNIVERZALNA TOKARILICA 2 KOM.TIP: PA 501M

KOM.

2

9.986,65

9.986,65

31

UNIVERZALNA TOKARILICA 2 KOM.TIP: TNP 250/2000

KOM.

2

12.754,56

12.754,56

32

JAMSKA PEĆ ZA TERMIČKU OBRADU

KOM.

1

8.362,00

8.362,00

33

UNIVERZALNA TOKARILICA  TIP: PA 631P

KOM.

1

12.533,08

12.533,08

34

BRUSILICA ZA VANJSKO BRUŠENJE OSOVINICA TIP: C 124-2100

KOM.

1

20.843,75

20.843,75

35

KRATKOHODNA BLANJALICA TIP: KB 700

KOM.

1

1.337,33

1.337,33

36

KARUSEL TOKARILICA TIP: KS 1120

KOM.

1

3.086,45

3.086,45

37

KARUSEL TOKARILICA TIP: JVS 12 (CNC)

KOM.

1

43.200,00

43.200,00

38

KARUSEL TOKARILICA TIP: JVS 6 (NC)

KOM.

1

38.134,31

38.134,31

39

HORIZONTALNA GLODALICA - BUŠILICA (DIGITAL BORVERK)  TIP: BH 100

KOM.

1

54.625,00

54.625,00

40

RADIJALNA BUŠILICA TIP: RB 70 - 1600

KOM.

1

12.325,00

12.325,00

41

RADIJALNA BUŠILICA TIP: TRB 5A

KOM.

1

6.013,75

6.013,75

42

MOSNA DIZALICA TIP:

KOM.

1

7.734,62

7.734,62

43

STROJ ZA DINAMIČKO URAVNOTEŽENJE  TIP: SB HK 300

KOM.

1

2.300,00

2.300,00

44

MOSNA DIZALICA TIP:

KOM.

2

22.596,41

22.596,41

45

KONZOLNA DIZALICA TIP: FSKD-E

KOM.

1

982,57

982,57

46

KABINA ZA BOJENJE TIP: EKO PZ 5D

KOM.

1

8.601,48

8.601,48

47

LINIJA ZA ISPITIVANJE CRPKI

KOM.

1

34.475,00

34.475,00

48

ISPITNI UREĐAJ TIP: TIU 450 NV

KOM.

1

2.608,22

2.608,22

49

STOLOVI ZA BRUŠENJE I ČIŠĆENJE ELEMENATA 2 KOM. TIP: ST WV.K7

KOM.

2

18.496,99

18.496,99

50

ELEKTROMOTORI 15 KOMADA

KOM.

15

36.651,00

36.651,00

51

UNIVERZALNA TOKARILICA TIP: PA 501 M

KOM.

1

6.755,68

6.755,68

52

DUGOHODNA PORTALNA GLODALICA TIP:FZ 800x800x3000

KOM.

1

53.158,38

53.158,38

53

KONZOLNA DIZALICA

KOM.

2

1.227,08

1.227,08

54

VERTIKALNA GLODALICA TIP: FA5B-V

KOM.

1

4.164,97

4.164,97

55

BORVERK 2 KOM. TIP: B 105 S

KOM.

2

40.058,01

40.058,01

56

KALORIFERI 21 KOM. TIP: 650-3M/B/WS

KOM.

21

3.290,21

3.290,21

57

MOSNA DIZALICA

KOM.

1

7.284,55

7.284,55

58

KONZOLNE DIZALICE 16 KOM. TIP:

KOM.

16

5.911,36

5.911,36

59

HIDRAULIČNA PRESA TIP: SP 371

KOM.

1

1.668,06

1.668,06

60

HIDRAULIČNA PRESA TIP: JP 50 N

KOM.

1

1.668,06

1.668,06

61

HIDRAULIČNA PRESA TIP: SP 370

KOM.

1

1.668,06

1.668,06

62

STROJ ZA SJEČENJE KLINOVA TIP: UM S11-033

KOM.

1

4.447,55

4.447,55

63

STROJ ZA SIJEČENJE TIP: ERCOLEMATIC 260

KOM.

1

3.276,62

3.276,62

64

STROJ ZA SIJEČENJE TIP: ERCOLE 400

KOM.

1

2.928,55

2.928,55

65

TRAČNA PILA TIP: 320 S

KOM.

1

2.871,94

2.871,94

66

PRECIZNA STUBNA BUŠILICA TIP: GRADAU 30

KOM.

1

14.795,83

14.795,83

67

UNIVERZALNA TOKARILICA TIP:

KOM.

1

7.372,97

7.372,97

68

UNIVERZALNA TOKARILICA TIP: US PA 501 A

KOM.

1

5.336,08

5.336,08

69

OBRADNI CENTAR TIP: OC 55 HPS

KOM.

1

31.875,00

31.875,00

70

DVOVRETENA KOORDINATNA BUŠILICA TIP: CO132G-49

KOM.

1

51.818,23

51.818,23

71

UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE RASHLADNE TEČNOSTI

KOM.

1

9.781,39

9.781,39

72

BRUSILICA ZA ČEONO I UNUTARNJE BRUŠENJE TIP: S16

KOM.

1

10.083,26

10.083,26

73

BRUSILICA ZA VANJSKO OKRUGLO BRUŠENJE TIP: D15X600

KOM.

1

5.455,61

5.455,61

74

BRUSILICA ZA ZUPČANIKE TIP: CSTZ-C3

KOM.

1

22.373,98

22.373,98

75

BRUSILICA ZA VANJSKO OKRUGLO BRUŠENJE TIP: UFB 500 AF

KOM.

1

9.893,63

9.893,63

76

VERTIKALNA KARUSEL BRUSILICA TIP: 3D756

KOM.

1

7.868,95

7.868,95

77

UREĐAJ ZA PRANJE TIP:5HS Bupi Cleaner

KOM.

1

6.570,65

6.570,65

78

DUBILICA ZA ZUPČANIKE TIP: SRI-180

KOM.

1

26.140,29

26.140,29

79

PROVLAKAČICA TIP: KZM 300

KOM.

1

3.761,52

3.761,52

80

HIDRAULIČNA PRESA TIP:  SP 370

KOM.

1

1.736,29

1.736,29

81

AUTOMAT ZA OBRADU ČELA ZUBA TIP:

KOM.

1

2.608,96

2.608,96

82

GLODALICA ZA ŽLJEBLJENJE VRATILA

KOM.

1

4.737,87

4.737,87

83

UNIVERZALANA TOKARILICA TIP: D 530/100

KOM.

1

9.678,31

9.678,31

84

UNIVERZALANA TOKARILICA TIP: D 420/100

KOM.

2

19.356,62

19.356,62

85

UNIVERZALANA TOKARILICA TIP: D 420/1500

KOM.

1

7.061,24

7.061,24

86

HIDROKOPIRNA TOKARILICA TIP: 16 K 20M

KOM.

1

7.858,48

7.858,48

87

CNC TOKARILICA TIP: SAG 210 NC

KOM.

1

36.504,95

36.504,95

88

STROJ ZA OBRADU KRAJEVA TIP: ZM3

KOM.

1

9.525,32

9.525,32

89

MOSNA DIZALICA TIP:

KOM.

1

7.284,55

7.284,55

90

STROJ ZA OŠTRENJE SPIRALNIH SVRDLA TIP: OSK 36

KOM.

1

588,60

588,60

91

OŠTRILICA NOŽEVA TIP: 175 DIA

KOM.

1

4.296,48

4.296,48

92

OŠTRILICA ZA LISTOVE PILA TIP: AS 4

KOM.

1

3.694,24

3.694,24

93

ALATNA OŠTRILICA TIP: GEOMETRIC 430 A

KOM.

1

4.064,91

4.064,91

94

ALATNA OŠTRILICA TIP: GEOMETRIC 431 A

KOM.

1

2.679,94

2.679,94

95

UNIVERZALAN RAVNA BRUSILICA TIP: URB 750

KOM.

1

3.365,26

3.365,26

96

BRUSILICA ZA OKRUGLO BRUŠENJE TIP: UFB 500 AF

KOM.

1

5.422,66

5.422,66

97

BRUSILICA ZA POPRAVLJANJE SREDIŠNJIH GNIJEZDA TIP: ZSM 5100-800

KOM.

1

2.646,18

2.646,18

98

ENDOGENERATOR TIP: G 1000 E

KOM.

1

16.831,73

16.831,73

99

STROJ ZA PRANJE TIP: WPS 5 E

KOM.

1

16.004,45

16.004,45

100

KOMORNA PEĆ TIP: TQFR SEM

KOM.

1

20.830,32

20.830,32

101

PEĆ SA ATMOSFERSKOM ZAŠTITOM TIP: DA C6 ER

KOM.

1

21.810,57

21.810,57

102

PEĆ ZA NAPUŠTANJE TIP: DL 6 ER

KOM.

1

11.763,00

11.763,00

103

APARAT ZA ISPITIVANJE TVRDOĆE TIP:

KOM.

1

1.966,69

1.966,69

104

SOLNA KUPKA

KOM.

1

2.967,80

2.967,80

105

ULJNA KUPKA

KOM.

1

2.835,90

2.835,90

106

UREĐAJ ZA TRODIMENZIONALNU KONTROLU TIP: B 251

KOM.

1

10.351,73

10.351,73

107

STROJ ZA KONTROLU EVOLVENTE TIP: DAS 2

KOM.

1

13.023,92

13.023,92

108

UREĐAJ ZA DVOBOČNU KONTRLOLU ZUBA TIP: DAS 2

KOM.

1

5.908,24

5.908,24

109

STROJ ZA KONTROLU MEĐUSOBNOG RASTOJANJA TIP: DAS 2

KOM.

1

10.893,79

10.893,79

110

STROJ ZA KONTROLU BACANJA

KOM.

1

1.991,85

1.991,85

111

PRATEĆI STROJEVI I OPREMA

 

 

7.596,94

7.596,94

S V E G A :

5.601.980,72

1. Prva aukcija će se održati dana 23.04.2014.godine (12) u dvanaest sati, dok će se druga aukcija, ako Odbor nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim, održati istog dana pola sata nakon završetka prve aukcije , u zgradi Županijskog poreznog ureda Livno, Splitska b.b (Ured odsjeka za prisilnu naplatu).

2. Sve zainteresirane osobe mogu  pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na lokalitetu  za poreznog obveznika „Finvest“ d.d. Drvar u poslovnim prostorijama poreznog obveznika dana, utorak 15.04.2014. u vremenu od  10-12h.

Roba se nalazi u  poslovnim prostorijama poreznog obveznika.

3. Prodaja na prvoj i eventualnoj drugoj aukciji će se izvršiti navedenim slijedom.

4. Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana  održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom ministarstvu financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

5. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji. Ponuđači polažu depozit koji pokriva 10% od  nove najniže cijene. Druga aukcija će se izvršiti na isti način i prema istim formalnim zahtjevima koji se primjenjuju i na prvu aukciju.

6. Aukcija će biti odgođena ako porezni obveznik – dužnik izmiri dug, troškove prisilne naplate, troškove zapljene i zatezne kamate do početka prodaje imovine.

7. Svi ponuđači su dužni  dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom  i dokumentirati pravo na zastupanje.

8. Za aukciju se mogu prijaviti sve punoljetne  fizike osobe i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili  bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

9. U cijenu iz oglasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza, isti pada na teret kupca.

10. Prodaja imovine se vrši na principu viđeno -  kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće  uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaze o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH preuzima.

11. Svi troškovi nastali naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

12. U slučaju da se ponuđena imovina ne proda na prvoj i drugoj aukciji raspisat će se oglas o direktnoj prodaji.

 

KONTAKT  TELEFON: 034 204 101

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: