Hidraulična crijeva i priključci

Datum objave: 19.01.2022. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

825-1-1-4-9-36-825/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 825-1-1-4-5-163/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Damirka Hrnjez
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak br. 41/21 - Nabavka hidrauličnih crijeva i priključaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43328100-9 Hidraulička oprema


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HANSA-FLEX D.O.O. 4227202790002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.2.2021. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30244,72 8.4.2021. HANSA-FLEX D.O.O.
2 19685,04 11.10.2021. HANSA-FLEX D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-1-1-4-9-36-825/22
PODIJELI: