Izrada investiciono–tehničke dokumentacije objekata visokogradnje

Datum objave: 24.07.2020. 11:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

848-1-2-15-5-120/20


Broj obavještenja o nabavci 848-1-2-15-3-14/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB 4200650440009
Kontakt osoba Almir Pušina
Adresa Mis Irbina 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-394
Faks (033) 562-400
Elektronska pošta javnenabavke@centar.ba
Internet adresa www.centar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Centar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti projektovanja, revizije i stručnog nadzora objekata visokogradnje


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka arhitektonsko-inženjerskih usluga iz oblasti projektovanja, revizije i stručnog nadzora objekata visokogradnje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Dodatni predmet(i) 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija
  71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada investiciono–tehničke dokumentacije objekata visokogradnje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada investiciono–tehničke dokumentacije objekata visokogradnje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9.7.2020. - 9.7.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Centar Sarajevo

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Ekonomičnost rješenja procentualno neto površine u odnosu na bruto površinu 20,00 %
2 Rok izrade kompletnog projekta 30,00 %
3 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

4

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ENERGOINVEST, D.D. - SARAJEVO 4200214380009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IPSA INSTITUT DOO 4200032270003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 URBING D.O.O. 4200477550006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
848-1-2-15-5-120/20
PODIJELI: