Medicinska oprema za CBR i CMZ

Datum objave: 05.01.2017. 12:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

29-1-1-42-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 29-1-1-42-3-47/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Opremanje CBR-a i CMZ-a Oj Dom zdravlja Ilijaš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Opremanje novih prostorija CBR-a i CMZ-a OJ DZ Ilijaš. Nabavka medicinske opreme i mobilijara, IT multimedija opreme i
testovi ličnosti za CMZ.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Medicinska oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Medicinska oprema za CBR i CMZ

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorene vrste i količine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


53356,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53356,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85633,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mobilijar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mobilijara za CBR i CMZ

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192000-2 Medicinski namještaj

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorenih količina i vrsta roba

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


21245,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

21245,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21245,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21245,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IT i multimedija oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za Dom zdravlja Ilijaš

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke ugovorene vrste i količine robe

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10058,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10058,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10058,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10240,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-1-1-42-5-1/17
PODIJELI: