Medicinski madrac sa pasivnim antidekubitalnim svojstvom sa vodonepropusnom navlakom

Datum objave: 30.01.2021. 00:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

669-1-1-331-9-78-669/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 669-1-1-331-5-6/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba Sabina Kos-Klepić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-000
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-Bolnički,medicinski i antidekubitalni dušeci i madraci za potrebe u JU KBZ,na period od 3(tri)godine,otvoreni
postupak(tender broj:11-70/19)o

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39143112-4 Dušeci


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Medicinski madrac sa pasivnim antidekubitalnim svojstvom sa vodonepropusnom navlakom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Medicinski madrac sa pasivnim antidekubitalnim svojstvom sa vodonepropusnom navlakom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39143112-4 Dušeci


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMA DOO 4200174650008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

6.1.2020. - 6.1.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

6.1.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8000,00 13.3.2020. PROMA DOO
2 20000,00 31.12.2020. PROMA DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
669-1-1-331-9-78-669/21
PODIJELI: