Održavanje kolovozne konstrukcije lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na područjuopštine Laktaši za 2015. godinu

Datum objave: 01.07.2015. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1121-1-2-33-5-42/15Broj obavještenja o nabavci 1121-1-2-33-3-21/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Općina/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94017,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje lokalnih puteva LOT 1 i LOT 2

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 -Dopuna bankina i čišćenje odvodnih kanala lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na
području opštine Laktaši za 2015. godinu i
LOT 2 -Održavanje kolovozne konstrukcije lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na području
opštine Laktaši za 2015. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Dopuna bankina i čišćenje odvodnih kanala lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na
području opštine Laktaši za 2015. godine


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dopuna bankina i čišćenje odvodnih kanala lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na području
opštine Laktaši za 2015. godine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za
Dodatni predmet(i)
ceste i druge pogone

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25641,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2015. - 1.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

teritorija opštine Laktaši

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doo Niskogradnja Laktaši 4401179620005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32635,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32635,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32720,21

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Održavanje kolovozne konstrukcije lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na području
opštine Laktaši za 2015. godinu


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Održavanje kolovozne konstrukcije lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobraćajnica i ulica u naselju na području
opštine Laktaši za 2015. godinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za
Dodatni predmet(i)
ceste i druge pogone

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

80.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68376,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2015. - 1.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

teritorija opštine Laktaši

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doo Niskogradnja Laktaši 4401179620005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60894,71

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60894,71

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65330,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-2-33-5-42-15.pdf
PODIJELI: