Održavanje – pošljunčavanje nekategorisanih puteva, sjeverni dio grada Bijeljina

Datum objave: 05.10.2016. 15:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1293-4-2-142-5-155/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba Tomica Stojanović
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovaranje viška potrebnih usluga prilikom realizacije ugovora koji se odnosi na održavanje – pošljunčavanje
nekategorisanih puteva – sjeverni dio grada Bijeljina – Lot 5 Dodatni ugovor na Ugovor broj: 02-404-66/16 – Lot 5
od 30.05.2016.godine,SKP-13(5 lotova)-lot 5-u1/16

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovaranje viška potrebnih usluga prilikom realizacije ugovora koji se odnosi na održavanje – pošljunčavanje
nekategorisanih puteva – sjeverni dio grada Bijeljina – Lot 5
Dodatni ugovor na Ugovor broj: 02-404-66/16 – Lot 5 od 30.05.2016.godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za drumski saobraćaj i drugu opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga će se vršiti u ugovorenom roku za realizaciju osnovnog ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DiS COMPANY DOO 4403522100007 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11459,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11459,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11459,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 23. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ugovaranje viška usluga

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"DiS COMPANY" DOO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1293-4-2-142-5-155/16
PODIJELI: