Prijevoz učenika na relaciji Tolisa - Orašje

Datum objave: 02.07.2015. 13:39 / Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 29.06.2015

OPĆINA ORAŠJE
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 172-1-2-2-41/15
Broj obavijesti o nabavi: 172-1-2-1-32/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Općina Orašje
Kontakt osoba: Manda Kosić
Telefon: 031712322
Elektronska pošta: opcina@orasje.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.2.b. Razina: ORAŠJE
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 6
II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1, 2, 3, 4, 5, 6
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na području Općine Orašje u školskoj 2014./2015.
godini
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Oštra Luka, Bukova Greda, Bok -
Orašje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole.
III Podkriteriji
1. cijena, učešće: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS,d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
147,86
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 8.6.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
147,86 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
202,56 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Tolisa - Orašje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole.
III Podkriteriji
1. cijena, učešće: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS,d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
105,56
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 8.6.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
105,56 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
158,97 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Matići, Kostrč - Orašje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
31.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole
III Podkriteriji
1. cijena, učešće: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS, d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115,38
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 20.4.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
115,38 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
184,61 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Matići - Bok
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13.500,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole.
III Podkriteriji
1. cijena, udio: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, udio: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS, d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42,73
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 20.4.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
42,73 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
75,21 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Kostrč - Tolisa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.500,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole.
III Podkriteriji
1. cijena, udio: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, udio: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS, d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42,73
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 8.6.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
42,73 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
70,94 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Kopanice, Vidovice, Lepnica, Dusine -
Orašje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
31.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja školske 2014./2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole
III Podkriteriji
1. cijena, udio: 80,00%
2. uvjeti plaćanja, udio: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: LJALJIĆ-TURS, d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
IDB/JIB: 4209376960006
Općina/Grad: Čelić
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
112,82
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 8.6.2015
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
112,82 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
168,38 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU?
Ne
(B-6008-15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: