Računarska i elektronička oprema za Filozofski fakultet

Datum objave: 20.07.2020. 10:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

795-1-1-14-5-85/20


Broj obavještenja o nabavci 795-1-1-14-3-48/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Enida Omerhodžić, dipl.oec. 035 300-530
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Računarska i elektronička oprema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe fakulteta (realizacija projekta)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Računarska oprema za Filozofski fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Računarska oprema za Filozofski fakultet (Oblikovanje stavova o evropskoj migrantskoj krizi u javnom prostoru putem
figurativnog jezika- voditelj prof.dr. Sanja Berberović);

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1709,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Filozofski fakultet, ul. dr. Tihomila Markovića br. 1, Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO INGEL TUZLA 4209157810007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1709,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1709,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1709,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Računarska i elektronička oprema za Filozofski fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Računarska i elektronička oprema za Filozofski fakultet (Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-
istraživački rad- voditelj doc.dr. Gabriel Pinkas);

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1055,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Filozofski fakultet, ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO INGEL TUZLA 4209157810007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

990,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

990,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1522,64

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-14-5-85/20
PODIJELI: