Rekonstrukcija dijela Osme Ulice

Datum objave: 07.10.2016. 11:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.10.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

613-1-3-54-5-44/16Broj obavijesti o nabavi 613-1-3-54-3-35/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA ORAŠJE
IDB/JIB 4254051610004
Kontakt osoba Manda Kosić i dr.sc. Ruža Nedić
Adresa Treća ulica br. 45
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-322
Faks (031) 712-011
Elektronička pošta j.nabave@orasje.ba
Internet adresa www.orasje.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Orašje

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija dijela Osme Ulice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je nabava radova: Rekonstrukcija dijela Osme ulice u Orašju, na temelju potreba Općine Orašje, prema
proračunu Općine Orašje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45220000-5 Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina radova navedena je u obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je naseljeno mjesto Orašje.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova je 60 (šezdeset) kalendarskih dana od uvođenja Izvođača u posao, a prema dinamici koja je utvrđena
tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOM-INVEST 4254010180003 Orašje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

153089,89

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

153089,89

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

153089,89

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
613-1-3-54-5-44/16
PODIJELI: