Rekonstrukcija mosta, pločastog propusta i dijela lokalnog puta L-11 Mala Novska Rujiška-Johovica, opština Novi Grad

Datum objave: 15.07.2020. 09:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

5532-1-3-1-5-9/20Broj obavještenja o nabavci 5532-1-3-1-3-3/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA U
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400352060014
Kontakt osoba Jadranka Majstorović
Adresa Trg Republike Srpske 1, Lamela A, 8 sprat, kanc. 20A protokol
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-357
Faks (051) 338-857
Elektronska pošta j.majstorovic@mps.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija mosta, pločastog propusta i dijela lokalnog puta L-11 Mala Novska Rujiška-Johovica, opština Novi
Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija mosta, pločastog propusta i dijela lokalnog puta L-11 Mala Novska Rujiška-Johovica, opština Novi
Grad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221119-9 Građevinski radovi obnove mosta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Novi Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 kalendarska mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRIJEDORPUTEVI A.D. 4400679810009 Prijedor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

43262,09

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

43262,09

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43262,09

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5532-1-3-1-5-9/20
PODIJELI: