Sanacija klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

Datum objave: 12.05.2020. 08:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

285-1-3-2-5-15/20


Broj obavještenja o nabavci 285-1-3-2-3-2/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba VILDANA VITEŠKIĆ
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul.
Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul.
Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi
Dodatni predmet(i) 45262310-7 Armiranobetonski radovi
Dodatni predmet(i) 44163110-4 Odvodne cijevi
  44163130-0 Kanalizacijske cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana od dana uvođenja u posao od strane nadzornog organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIBRAL DOO 4200135830007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2700000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.5.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2700000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10472900,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na
lokalitetu ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo
dodijeljen je ponuđaču "Mibral" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 05-036-40/20 od
26.03.2020.godine.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-3-2-5-15/20
PODIJELI: