Usluge nadzora na projektu - Navodnjavanje za Kosne Luke

Datum objave: 09.11.2020. 08:16 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2020.

UGOVOR 0 NABAVCI USLUGA

NARUČILAC

Općina Jablanica

IZVRŠI LAC

“PLAN” d.o.o. KONJIC

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

Usluge nadzora na projektu - Navodnjavanje za Kosne Luke

VRIJEDNOST NABAVKE USLUGA

2.925,00 KM

ROK IZVRŠENJA USLUGA

Izvršilac se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora vrši svakodnevno do okončanja ugovorenih radova.

BROJ 1 DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-2311-U/20 od 03.11.2020. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: