Usluge planiranja i zakupa medija - Direkcija za pokretnu mrežu

Izvor: Službeni glasnik BiH, 11.10.2010.

 

 

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

 

 

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA

USLUGE


Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA

Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar

Kontakt osoba: Josip Marušić, Viktorija Markota, Lidija Ćorić

Adresa: Kneza Branimira bb

Poštanski broj: 88000

Grad: Mostar

Identifikacijski broj: 4227270100006

Telefon: 036/336-689/680

Fax: 036/336-608

E-mail: josip.marusic@hteronet.ba

viktorija.markota@hteronet.ba

Lidija.coric@hteronet.ba

Internet adresa: www.ht.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN)

I.2.a javno poduzeće

I.2.b na entitetskoj razini


Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge


II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN)

Da


II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA

Nabava usluge planiranja i zakupa medija po lotovima:

LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu

LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu


II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabava usluga planiranja i zakupa medija

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

6.100.000,00 KM

Za LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu 4.500.000,00 KM

Za LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu 1.600.000.00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34. ZJN)

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih potkriterija (za svaki od lotova):

- cijena (učešće 90%)

- kvaliteta ponuđenih kreativnih rješenja po projektnom zadatku (učešće 10%)

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu

Broj ugovora: A - 9989 od 7. 9. 2010. godne

Organizacija: S.V.-RSA d.o.o. Sarajavo

Adresa: Šaćira Sikirića 8

Poštanski broj:71000

Grad: Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200265020007

Telefon: 033/560-969

Faks: 033/667-240

E-mail: saska.skrba@sv-rsa.com

 

LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu

Broj ugovora: D-7212/10 od 13. 9. 2010. godine

Organizacija: VIA MEDIA d.o.o.Sarajevo

Adresa: Vrbaska 1

Poštanski broj:71000

Grad: Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200107540001

Telefon: 033/720-020

Faks: 033/720-021

E-mail: harisfŽviamedia.ba, vesna@viamedia.ba

Internet adresa (web): www.viamedia.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu

Cijena najuspješnije ponude: 430,86 KM

Cijena najniže ponude: 430,86 KM

Cijena najviše ponude: 463,04 KM

LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu

Cijena najuspješnije ponude: 509,71 KM

Cijena najniže ponude: 509,71 KM

Cijena najviše ponude: 564,96 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne


Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE


V.1. DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu 7. 9. 2010. godine

LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu 13. 9. 2010. godine


V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

4 (četiri)


V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavijesti 1-12-5981-10 objavljene u "Službenom glasniku BiH", broj 33/10 od 26. 4. 2010. godine.

(5-52-14810-10)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: