Validacija, servis i potrošni materijal za AMA 254 analizator u Laboratoriji za vode

Datum objave: 25.08.2021. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1132-4-2-100-5-88/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Validacija, servis i potrošni materijal za AMA 254 analizator u Laboratoriji za vode

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

U prvom kvartalu Plana nabavke za 2021. godinu pokrenut je postupak za nabavku usluga putem pregovaračkog postupka
bez objave obavještenja za „Servisiranje, validacija i nabavka dijelova AMA 254 analizatora”. Postupak je poništen, jer na
protokol Agencije za vodno područje rijeke Save blagovremeno nije pristigla niti jedna ponuda. Kako bi se osigurao ispravan
rad instrumenta, jednom godišnje se mora izvršiti njegovo servisiranje i zamjena
potrošnih dijelova. Servisiranje i validacija mora biti izvršena od strane ovlaštenih servisera firme LabEKO d.o.o. iz Zagreba,
koja je zastupnik proizvođača AMA 254 analizatora – firme LECO.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38434000-6 Analizatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Pozivu za dostavljanje zahtjeva za učešće.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

"Agencija za vodno područje rijeke Save"

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LABEKO D.O.O. 00060535580 Zagreb Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11534,69

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11534,69

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11534,69


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Kako bi se osigurao ispravan rad instrumenta, jednom godišnje se mora izvršiti njegovo servisiranje i zamjena potrošnih
dijelova. Servisiranje i validacija mora biti izvršena od strane ovlaštenih servisera firme LabEKO d.o.o. iz Zagreba, koja je
ovlašteni zastupnik proizvođača AMA 254 analizatora – firme LECO.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

LABEKO D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-4-2-100-5-88/21
PODIJELI: