Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade korištenja cestovnog zemljišta

18.10.2019. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknade korištenja cestovnog zemljišta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste

 

Službene novine Federacije BiH, Broj 77, 18.10.2019.

 

Na osnovu člana 78. stav (6) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.  12/10, 16/10-isp. i 66/13), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

 

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA PRUŽANJE USLUGA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI KORISNICIMA UZ AUTOCESTE I BRZE CESTE

 

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/10, 13/13, 4/15, 3/16, 10/16-isp. i 93/17), u članu 16. stav (2) riječ: "devet" zamjenjuje se s riječju:

"jedanaest".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 08-27-929-1/19

Oktobra 2019. godine

Mostar

 

Ministar

Denis Lasić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.