Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o korištenju telefona

25.10.2019. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o korištenju telefona

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o korištenju telefona

 

Službeni glasnik BiH broj 72/19 [25.10.2019.]

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 01/a-50-1-15-57/13 od 5. decembra 2013. godine, Zaključcima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 02-50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-34,13/13 od 16. decembra 2013. godine i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 162. sjednice, održane 21. decembra 2018. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 5. augusta 2019. godine, donijelo je
 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA


 

Član 1.

U Pravilniku o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19 i 56/19) u članu 4. stav (2) u Tabeli 1. "Pregled limita za mobilne telefone po radnim mjestima", u Grupi 8 iza riječi "Tehnički sekretari rukovoditelja institucija BiH" riječ "i" se briše i dodaje se interpunkcijski znak zarez, a iza riječi "vozači rukovoditelja institucija BiH" dodaju se interpunkcijski znak zarez i riječi "šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, vodeći istražitelji u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, portparol u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, glavni inžinjer za komunikacije u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH".

U članu 4. stav (2) u Tabeli 1. "Pregled limita za mobilne telefone po radnim mjestima", u Grupi 9 iza riječi "Vozači za transport ličnih dokumenata" dodaju se interpunkcijski znak zarez i riječi "istražitelji - viši inspektori u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH i policijski službenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove operativno-tehničkog nadzora i informatičke podrške".

U članu 4. stav (2) u Tabeli 1. "Pregled limita za mobilne telefone po radnim mjestima", iza grupe 10 dodaje se nova grupa 11 koja glasi:

11.

Službenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH koji obavljaju operativne (terenske) poslove

5

60

 

Član 2.


U članu 6. stav (1) u Tabeli 2. - Pregled godišnjih limita za troškove korištenja službenih fiksnih telefona po institucijama Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 12. - Državna agencija za istrage i zaštitu, maksimalni godišnji iznos troškova korištenja službenih fiksnih telefona (KM) "180.000" zamjenjuje se iznosom "130.000 KM".
 

Član 3.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
 

VM broj 124/2019
5. augusta 2019. godine
Sarajevo

 


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.