Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge FIA-e

18.09.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge FIA-e

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije

 

 

Službene novine Federacije BiH broj 66/20, 18.09.2020

 

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog direktora Finansijsko-informatičke agencije, privremeni Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 3. sjednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE 


 

I. 

U Odluci o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/18 i 16/20), u tački VII. stav (5), tabela se mijenja i glasi: 

 

 

Iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi: 

"(6) Naknade za usluge ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja uplaćuju se u cijelosti na račun Agencije prije preuzimanja podataka". 

 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom dobijene saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 01-02-2-1821-2/2020
22. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo 


Predsjednik privremenog Upravnog odbora
Dr. sci. Dragan Prusina, s. r. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.