Odluka o pristupanju Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

09.09.2021. 14:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Odluka o pristupanju Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

Odluka o pristupanju Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/21 (9.9.2021.)

 

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/10 - Prečišćeni tekst, i broj 18/16), članom 1. stav (2) Odluke o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/19 i 9/21, u cilju realizacije Sporazuma o saradnji u aktivnost na prevenciji i borbi protiv korupcije između Općine Ilidža i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, od 22.04.2021. godine, općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU ODLUCI O REGISTRU IMENOVANIH LICA U KANTONU SARAJEVO


 

Član 1.
(Predmet odluke)
 

Ovom odlukom utvrđuje se da Općina Ilidža pristupa Odluci o Registru imenovanih lica u Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/19 i 9/21), koja propisuje da je Registar imenovanih lica Kantona Sarajevo jedinstvena evidencija podataka o imenovanim licima koji obnašaju javne funkcije u Kantonu Sarajevo, koji se vodi u elektronskom obliku.
 

Član 2.
(Ovlaštenje)
 

Općina Ilidža ovlašćuje Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, za vođenje i obradu podataka koji su predmet Odluke.
 

Član 3.
(Primjena Odluke)
 

Općina Ilidža će neposredno unositi podatke o imenovanim u Registar imenovanih lica Kantona Sarajevo, putem Stručne službe za usklađenost, integritet, i kontrolu kvaliteta, odnosno putem imenovanih ovlaštenih osoba, koje će imati posebne korisničke šifre dodijeljene od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
 

Član 4.
(Dostavljanje odluke)
 

Ova Odluka dostavit će se Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
 

Član 5.
(Stupanje na snagu)
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo.
 

Broj 02-04-3492/21
30. jula 2021. godine
Ilidža


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.