Kriterijumi za utvrđivanje potrebnog broja pomoćnika notara u kancelariji notara

16.09.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Kriterijumi za utvrđivanje potrebnog broja pomoćnika notara u kancelariji notara

Kriterijumi za utvrđivanje potrebnog broja pomoćnika notara u kancelariji notara

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 83, 16.09.2021.

Na osnovu člana 26. stav 2. i člana 143. stav 1. tačka 2. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 10. Statuta Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/15 i 46/19), Skupština Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 10.9.2021.godine, donijela je

KRITERIJUME

ZA UTVRĐIVANjE POTREBNOG BROJA POMOĆNIKA NOTARA U KANCELARIJI NOTARA

Član 1.

Ovim Kriterijumima za utvrđivanje potrebnog broja pomoćnika notara u kancelariji notara (u daljem tekstu Kriterijumi) određuju se potreban broj pomoćnika notara u jednoj notarskoj kancelariji, način njihovog određivanja i druga pitanja koja su od značaja za izbor pomoćnika notara.

Član 2.

Broj pomoćnika notara potrebnih za jednu notarsku kancelariju određuje se po zahtjevu notara kod kojeg se izbor vrši.

Član 3.

Zahtjev za sprovođenje konkursa za izbor pomoćnika notara u kancelariji notara podnosi se Notarskoj komori Republike Srpske.

Član 4.

Ovi kriterijumi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 1657/2021

13. septembra 2021. godine Banjaluka

 

Skupština Notarske komore RS, predsjednik,

Mr Slada Ivelić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.