Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja

11.10.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
bilje

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja

 

Službenom glasniku Republike Srpske, broj 90, 11.10.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SJEMENU POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljo- privrednog bilja, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Osamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 30. septembra 2021. godine, a Vijeće naroda 7. oktobra 2021. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja ne odnosi na vitalni na- cionalni interes nijednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-3549/21

8. oktobra 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SJEMENU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Član 1.

U Zakonu o sjemenu poljoprivrednog bilja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/09, 100/11 i 110/16) član 79a. mijenja se i glasi:

“(1) Sorte koje su registrirane u državama članicama Evropske unije ili državama u okruženju sa kojima graniči Bosna i Hercegovina, a koje imaju slične agroekološke uvjete, mogu se priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji.

(2) Priznavanje sorte iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zahtjeva koji podnosi vlasnik sorte ili njegov ovlašćeni zastupnik, uz koji se prilaže tehnički upitnik i rješenje o priznavanju ili upisu sorte, izdato od nadležnog organa ze- mlje u kojoj je sorta priznata.

3) Na osnovu zahtjeva iz stava 2. ovog člana ministar donosi rješenje o priznavanju sorte ili o odbijanju zahtjeva, protiv koga nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-742/21

30. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.