Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

17.11.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
zemljište

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 92/21 (17.11.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.07.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 04.11.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-475-01/21
15. novembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.
U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10 i 85/21), u članu 30. u stavu 1. iza riječi: "oblasti" dodaju se riječi: "regionalnog i prostornog planiranja,".
U članu 30. u stavu 1. Zakona nakon riječi "saobraćaja" dodaju se riječi: "hortikulture i pejzažne arhitekture,".


Član 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.