Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa na području FBiH

20.07.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa na području FBiH

Daje se saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 01.07.2022. godine, koja iznosi 998 KM/1000 Sm3, odnosno 0,998 KM/Sm3 (t= 15°C, p= 1,01325.bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd-34.075,60 kJ/Sm3).

Službene novine Federacije BiH broj 57/22 (20.7.2022.)  

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. alineja 3. i člana 5. stav (1) Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH, br. 2/95 i 70/08) člana 31. stav (1) Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/07 i 71/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA


 

I.
 

Daje se saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 01.07.2022. godine, koja iznosi 998 KM/1000 Sm3, odnosno 0,998 KM/Sm3 (t= 15°C, p= 1,01325.bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd-34.075,60 kJ/Sm3).
 

II.
 

U cijenu prirodnog gasa iz tačke I. ove odluke nije uračunat porez na dodatu vrijednost.
 

III.
 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
 

IV.
 

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/22).
 

V.
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1061/2022
14. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.