Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Tunel Prenj

20.07.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Tunel Prenj

Utvrđuje se da je izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Službene novine Federacije BiH broj 57/22 (20.7.2022.)  

Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA U SVRHU IZGRADNJE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA TUNEL PRENJ


 

I.

 

Utvrđuje se da je izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.
 

II.

 

Utvrđuje se da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta iz tačke I. ove odluke.

Nalaže se korisniku eksproprijacije da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.
 

III.

 

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.
 

IV.

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.
 

V.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1079/2022
14. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.