Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka BiH

18.08.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tarife

Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine

Službeni glasnik RS, broj 78, 18.08.2022.

 

Na osnovu člana 7. st. b. i f. i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici, od 22.7.2022. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU TARIFE NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 10/21), u Tarifi naknada, tarifnom broju 1. - Poslovi s deponentima, tarifni stav usluge 1.2.2.2. mijenja se i glasi:

 

1.2.2.2.

Vođenje depozitnih KM računa, iznad limita

0,25% na godišnjem nivou na iznos depozita iznad limita

osnovicu predstavlja dnevno stanje KM sredstava na knjigovodstvenim računima deponenta - iznos iznad limita

 

Član 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 01.09.2022. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.  

 

Predsjedavajući Upravnog vijeća

Centralne banke BiH

Guverner

Dr. Senad Softić, s.r.

 

Broj: UV-122-01-1-1508-5/22

22. jula 2022. godine

Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.