Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

27.10.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
budžet

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 106, 27.10.2022.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trideset šestoj posebnoj sjednici, održanoj 26. oktobra 2022. godine, a Vijeće naroda 27. oktobra 2022. godine konstatovalo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-4692/22

27. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

 

Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/21 i 53/22), u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: “Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godi- nu” dodaju se riječi: “i Odlukom o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu”.

Član 2.

U članu 3. u stavu 10. riječi: “Republički devizni inspektorat” zamjenjuju se riječima: “Poreska uprava Republike Srpske”.

Član 3.

U članu 19. poslije riječi: “Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu” dodaju se riječi: “i Odlukom o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu”.

Član 4.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Odlukom o usvajanju Re- balansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1069/22

26. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.