Odluka o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta

04.11.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pelet

Ovom odlukom propisuje se privremena mjera radi određivanja najviše prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na malo na teritoriji Republike Srpske.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 108, 04.11.2022.

 

Na osnovu člana 43. st. 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 10. stav 1. tačka b) Zakona o reguliranju cijena (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/09), Vlada Republike Srpske, na 193. sjednici, održanoj 3.11.2022. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ MJERI ZA OGRANIČENJE VISINE CIJENE PELETA

I.

Ovom odlukom propisuje se privremena mjera radi odre-đivanja najviše prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na malo na teritoriji Republike Srpske.

II.

Drveni pelet je prirodni energent, odnosno obnovljivo bio-gorivo, proizveden iz bio-mase (usitnjenog drveta, pilje- vine, strugotine), valjkastog je oblika promjera od 6 mm ili 8 mm (+/- 1) i dužine od 3,15 mm do 40 mm, vlažnosti ispod 10%, što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorijevanja.

III.

Najviša prodajna cijena peleta iz tačke II. ove odluke ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo po toni u svim pakiranjima.

IV.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove odluke vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o reguliranju cijena i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

V.

1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj privredno društvo ako postupi suprotno odredbi tačke III. ove odluke.

2) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ako postupi suprotno odredbi tačke III. ove odluke.

3) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzetnik ako postupi suprotno odredbi tačke III. ove odluke.

4) Uz kaznu iz podt. 1) do 3) ove tačke izriče se mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske” i primjenjuje se do 31.3.2023. godine.

 

Broj: 04/1-012-2-3942/22

3. novembra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.