dodaju se riječi

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi

30.12.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
republička uprava

U Zakonu o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) u članu 28. poslije riječi: “predstavljanje sektora šumarstva u odnosu na okruženje,” dodaju se riječi: “industrijsku preradu drveta, proizvodnju finalnih proizvoda od drveta

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 132, (30.12. 2022. godine)

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI

ZAKONA O REPUBLIČKOJ UPRAVI

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2022. godine, a Vijeće naroda 29. decembra 2022. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-5553/22

Banjaluka 29. decembra 2022. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O

REPUBLIČKOJ UPRAVI

 

Član 1.

U Zakonu o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) u članu  28. poslije riječi: “predstavljanje sektora šumarstva u odnosu  na okruženje,” dodaju se riječi: “industrijsku preradu drveta,  proizvodnju finalnih proizvoda od drveta,”.

 

Član 2.

U članu 30. poslije riječi: “plastike” riječi: “industrijsku preradu drveta, proizvodnju fi nalnih proizvoda od drveta,” brišu se.

 

Član 3.

U članu 41. u stavu 2. riječi: “sa svojstvom pravnog lica”  brišu se.

 

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1305/22

Banjaluka 28. decembra 2022. godine

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.