Registar vrijednosnih papira

Dopuna Pravilnika o uslovima za obavljenje revizije finansijskih izvještaja

26.01.2023. 16:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
vrijednosni

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE, PROFESIONALNIH POSREDNIKA, TE OBAVLJANJE POSEBNIH USLUGA U POSTUPKU STATUSNIH PROMJENA DIONIČKIH DRUŠTAVA I EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Službene novine Federacije BiH, broj 6/23, 27.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 8., člana 11. stav 1. tačka 1, 17, 20, 21, 26. i 32, člana 13. stav 2. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), člana 277., 280. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21), te člana 15. Pravilnika o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/99, 4/05, 18/08 i 8/09), a u vezi sa članom 50. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici održanoj 26.1.2023. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE, PROFESIONALNIH POSREDNIKA, TE OBAVLJANJE POSEBNIH USLUGA U POSTUPKU STATUSNIH PROMJENA DIONIČKIH DRUŠTAVA I EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

 

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), član 3. stav (1) tačka a) dopunjava se novom alinejom 4) koja glasi:

 

"4) "izjavu odgovorne osobe revizorskog društva da, dvije godine prije podnošenja prijave Komisiji, revizorskom društvu i/ili ovlaštenim revizorima uposlenim u revizorskom društvu nije izrečena mjera zbog povrede propisa kojim je regulisan rad licenciranih revizorskih društava i ovlaštenih revizora, Međunarodnih revizorskih standarda i drugih pravila revizorske profesije."

Dosadašnje alineje 4) i 5) postaju alineje 5) i 6).

 

Član 2.

Član 3. stav (1) tačka b) Pravilnika dopunjava se novom alinejom 4) koja glasi:

"4) "izjavu odgovorne osobe revizorskog društva da, dvije godine prije podnošenja prijave Komisiji, revizorskom društvu i/ili ovlaštenim revizorima uposlenim u revizorskom društvu nije izrečena mjera zbog povrede propisa kojim je regulisan rad licenciranih revizorskih društava i ovlaštenih revizora, Međunarodnih revizorskih standarda i drugih pravila revizorske profesije."

Dosadašnje alineje 4) i 5) postaju alineje 5) i 6).

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 01-02-129/23

26. januara 2023. godine

Sarajevo

 

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Federacije Bosne i Hercegovine

Adnan Zukić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.