Obračun plaće za 2023. godinu KS

Odluka o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće za 2023. godinu

02.02.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
plaća

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće za 2023. godinu u iznosu od 330 KM neto za zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 6/23, 02.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 5. stav (3) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19 i 40/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 111. sjednici održanoj 19.01.2023. godine, donijela je

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I BODA ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2023. GODINU

 

I

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće za 2023. godinu u iznosu od 330 KM neto za zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

 

II

Utvrđuje se bod 1.05 za obračun plaće za 2023. godinu za zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se nakon usvajanja i u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 02-04-1352-9/23

Sarajevo19. januara 2023. godine

 

Premijer

Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.